Laimincomi avaldus COVID-19 kohta

Toetame teid.

Praegust olukorda arvesse võttes pole meie inimeste turvalisus, samuti toodete kättesaadavus ja turvalisus kunagi olnud olulisemad.

Laimincom kavatseb teid, kallid kliendid, ka edaspidi toetada, tellimusi väljastades ja teenuseid pakkudes.

Jälgime hetkeolukorda hoolikalt ja teeme kõik vajaliku, et kaitsta oma kliente, töötajaid ja koostööpartnereid.

Laimincom soovib teile ja teie peredele parimat tervist.